top of page

Tài trợ Vui vẻ, Phiêu lưu và Tương lai

Một phần đáng kể chi phí liên quan đến Hướng đạo của con bạn có thể được tài trợ bằng cách tham gia vào hoạt động bán Bắp rang và Thẻ cắm trại hàng năm.  Quả thật, điều này cũng giúp xây dựng tính cách của con bạn!

  • Thanh niên học cách làm việc theo nhóm, thiết lập mục tiêu và xây dựng sự tự tin.

  • Cuộc phiêu lưu của bạn sẽ nhân lên

  • Hướng đạo sinh sẽ có thể làm được nhiều việc hơn

Việc Con Bạn Tham Gia Bán Bắp Rang Giúp Ở 3 cấp độ.

  • Kiếm tới 37%  commission trên doanh số bán hàng giúp the unit pay cho các hoạt động Hướng đạo.

  • Hình thành kỹ năng lãnh đạo và bán hàng ở con bạn.

  • Con bạn có thể kiếm được_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _............. ???????

Google form header.jpg

Bán thẻ hướng đạo

Thẻ Hướng đạo là một sáng kiến được thiết kế để giúp Hướng đạo sinh tìm đường tham gia chương trình cắm trại mùa hè, cũng như cung cấp tài trợ cho các nhu cầu khác của Hướng đạo.  Các đơn vị tham gia chương trình này sẽ kiếm được 50% hoa hồng ( $ 2,50) trên mỗi $ 5,00 Thẻ Hướng đạo mà họ bán!

Sự kiện mùa xuân này là thời điểm hoàn hảo khi thanh niên chuẩn bị cho mùa cắm trại mùa hè!

bottom of page