top of page

Chào mừng đến với phong trào hướng đạo

Chào mừng và chúc mừng bạn đã trở thành một người lãnh đạo mới trong chương trình Hướng đạo Cub của Hội Nam Hướng đạo Hoa Kỳ. Trang này được thiết kế để cung cấp cho bạn phần giới thiệu cơ bản về khả năng lãnh đạo Hướng đạo, đồng thời cung cấp cho bạn một số công cụ để giúp bạn “chuẩn bị sẵn sàng” để phục vụ nhóm của mình. Cảm ơn bạn đã đóng một vai trò to lớn trong việc giúp đỡ các nhà lãnh đạo của ngày mai!

Tham gia khóa đào tạo về bảo vệ thanh thiếu niên trong My.Scouting . Nhấp vào liên kết logo “Tham gia khóa đào tạo về bảo vệ thanh niên” trên trang chủ. Bạn phải tham gia khóa đào tạo này trước khi có thể được đăng ký làm lãnh đạo trưởng thành. Hãy nhớ in một bản sao chứng chỉ hoàn thành của bạn và đưa nó cho người lãnh đạo Cub Pack.

Lập kế hoạch cho cuộc gặp đầu tiên của bạn

bottom of page