top of page

HÃY NÓI CHO CHÚNG TÔI CÂU CHUYỆN NGHIÊM TÚC CỦA BẠN

Kể từ năm 1920, Phong trào Hướng đạo ở Middle Tennessee đã và đang định hình cuộc sống của những người trẻ tuổi bằng cách thấm nhuần các giá trị Hướng đạo và biến họ thành những người lãnh đạo cộng đồng của chúng ta.

Mỗi cựu sinh viên và bạn bè của chúng tôi, chẳng hạn như bạn, đã là một phần của cuộc hành trình này và BẠN đã ghi dấu ấn trong công tác Hướng đạo ở khu vực Middle Tennessee. Bây giờ chúng tôi muốn nghe từ bạn.

Khi Hội đồng Middle Tennessee tiến tới Kỷ niệm một năm thành lập vào năm 2020, chúng tôi muốn tập hợp các câu chuyện của bạn và giới thiệu tác động của Phong trào Hướng đạo đối với Middle Tennessee.     

Hãy chia sẻ Câu chuyện Hướng đạo của bạn với chúng tôi.  Stories sẽ được tuân thủ và xuất bản như một phần của lễ kỷ niệm một năm của Hội đồng chúng tôi. 

bottom of page