top of page

HỘI ĐỒNG TENNESSEE TRUNG GIAN 

CẬU BÉ TRAI CỦA MỸ

22nd  Extravaganza
Auction 

Ngày đấu giá trực tuyến:
30 tháng 10 - 3 tháng 11 năm 2022

Sự kiện đấu giá trực tiếp:  
Ngày 3 tháng 11 năm 2022 từ 6:30 chiều - 8:30 tối

Địa điểm: The Westin Nashville

807 Clark Place, Nashville, TN 37203

Extravaganza là một cuộc đấu giá xã hội thú vị ở Nashville, nơi bạn có thể hỗ trợ và giúp xây dựng các nhà lãnh đạo trẻ trong cộng đồng của chúng tôi. Sự kiện này sẽ có một cái gì đó cho tất cả mọi người, giống như chương trình Hướng đạo cho các gia đình Trung Tennessee.

 

Cuộc đấu giá trực tuyến sẽ bắt đầu vào Chủ nhật, ngày 30 tháng 10 và kết thúc vào đêm sự kiện.

mtc extra logo.png

MỨC TÀI TRỢ / VÉ

 

Nhà tài trợ bạch kim $ 10.000 - 10 Vé tiêu chuẩn và 10 Vé VIP kèm phiếu đỗ xe có người phục vụ cho nhóm của bạn. “Trải nghiệm Boxwell” dành cho 10 người. Sự tài trợ của bạn sẽ giúp cử 10 Hướng đạo sinh đến cắm trại và cung cấp dịch vụ tham gia chương trình bao gồm đồng phục và sách Hướng đạo. Được liệt kê là người đóng góp chính cho các chương trình Hướng đạo MTC năm 2023. Được công nhận là "Nhà tài trợ trình bày" trên tất cả các phương tiện truyền thông báo chí và web liên quan đến sự kiện, cũng như trang web đấu giá trực tuyến.

 

Nhà tài trợ sự kiện VIP $ 7.500 - 10 Vé VIP kèm theo phiếu đỗ xe có người phục vụ cho nhóm của bạn và quyền đặt tên cho sự kiện VIP tại Extravaganza. “Trải nghiệm Boxwell” dành cho 10 người. Sự tài trợ của bạn sẽ giúp gửi 7 Hướng đạo sinh đến cắm trại và tham gia chương trình bao gồm đồng phục và sách Hướng đạo.  Được liệt kê là người đóng góp chính cho các chương trình Hướng đạo năm 2023 của MTC.   Được công nhận là "Nhà tài trợ VIP" trên tất cả các phương tiện truyền thông báo chí và web liên quan đến sự kiện, cũng như trang web đấu giá trực tuyến. 

Nhà tài trợ Vàng $ 5.000 - 10 Vé tiêu chuẩn và 4 Vé VIP với phiếu đậu xe có người phục vụ cho nhóm của bạn. Được công nhận là “Nhà tài trợ Vàng” trên tất cả các phương tiện báo chí và web liên quan đến sự kiện, cũng như trang web đấu giá trực tuyến.  Sự tài trợ của bạn sẽ giúp cung cấp khả năng tham gia chương trình cho 5 Hướng đạo sinh.

 

Nhà tài trợ Bạc $ 2.500 - 10 Vé tiêu chuẩn và 2 Vé VIP. Được công nhận là "Nhà tài trợ Bạc" trên tất cả các phương tiện báo chí và web liên quan đến sự kiện, cũng như trang web đấu giá trực tuyến.  Sự tài trợ của bạn sẽ giúp cung cấp khả năng tham gia chương trình cho Hướng đạo sinh trong 1 năm.

Nhà tài trợ quân đội $ 1,250 - 8 vé tiêu chuẩn. Được công nhận là "Nhà tài trợ quân đội" trên báo in và phương tiện truyền thông web liên quan đến sự kiện.  Sự tài trợ của bạn sẽ giúp Hướng đạo sinh tham gia Hướng đạo trong 1 năm. 

Vé VIP $ 175 - Sự kiện VIP mới diễn ra lúc 5:30 chiều trên tầng thượng của The Westin Nashville. Trải nghiệm VIP cung cấp đồ uống và món khai vị đặc biệt. Ngoài ra, cơ hội kết nối trực tiếp với các khách VIP khác và thành viên ban tổ chức sự kiện. (bao gồm cả quyền lợi vé tiêu chuẩn)

 

Vé tiêu chuẩn $ 100 - Tham dự Phiên đấu giá Extravaganza và có cơ hội đấu giá các mặt hàng đấu giá trực tiếp được chọn, cạnh tranh trong các bản vẽ xổ số, và thưởng thức món khai vị hạng nặng và quầy bar mở.

 

Để biết thêm thông tin về sự kiện và các cơ hội tài trợ, hãy liên hệ với Kevin McMurrian tại Kmcmurrian@mtcbsa.org  or Andrew Weisbrot tại aweisbrot@mtcbsa.org

bottom of page