top of page

Ủy quyền kiểm tra lý lịch

Hội Nam Hướng đạo Hoa Kỳ (BSA) cam kết trước hết là giữ an toàn cho thanh thiếu niên. Một phần của cam kết đó bao gồm việc liên tục cập nhật các chính sách bảo vệ thanh thiếu niên của chúng tôi để giúp đảm bảo chúng tôi luôn đi đầu trong vấn đề an toàn cho thanh thiếu niên.

Như bạn đã biết, một trong nhiều rào cản của BSA đối với lạm dụng là kiểm tra lý lịch tội phạm bắt buộc trong quá trình đăng ký tình nguyện viên dành cho người lớn.  BSA hiện cũng sẽ thực hiện kiểm tra lại định kỳ lý lịch phạm tội để hỗ trợ sự an toàn liên tục của thanh niên trong các chương trình của chúng tôi.

Vui lòng hoàn thành quy trình được liệt kê dưới đây trong thời gian sớm nhất để giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp môi trường an toàn nhất có thể cho các Hướng đạo sinh và các nhà lãnh đạo của chúng tôi.  Xin lưu ý rằng các bước này phải được hoàn thành trước khi đăng ký hàng năm của bạn có thể được xử lý .

  1. Xem lại tài liệu tiết lộ riêng được liên kết bên dưới đang được cung cấp riêng cho bạn để bạn xem xét. Nó có tiêu đề “Tiết lộ Kiểm tra Lý lịch”.
     

  2. Khi bạn đã xem xét điều đó, hãy in tài liệu riêng có tiêu đề “Tiết lộ bổ sung & Ủy quyền kiểm tra lý lịch”. Xem lại các tiết lộ bổ sung trên biểu mẫu đó, sau đó điền đầy đủ và ký vào Giấy ủy quyền bằng cách sử dụng chữ ký mực / ướt. Lưu ý: Cần có chữ ký in cho tài liệu này. Chữ ký điện tử sẽ không được chấp nhận.
     

  3. Nộp ngay biểu mẫu “ Tiết lộ bổ sung & Ủy quyền kiểm tra lý lịch ” đã ký cho lãnh đạo đơn vị hoặc trung tâm dịch vụ hội đồng địa phương của bạn.
     

Nếu bạn chọn từ chối kiểm tra lý lịch hoặc nếu bạn không hoàn thành biểu mẫu Ủy quyền Kiểm tra lý lịch & Tiết lộ bổ sung và gửi lại cho lãnh đạo đơn vị hoặc trung tâm dịch vụ hội đồng địa phương, đăng ký hàng năm của bạn sẽ không được xử lý.

Chúng tôi thực sự biết ơn vì sự cam kết liên tục của bạn trong việc giữ an toàn cho thanh thiếu niên và giúp họ học hỏi, trưởng thành và phát triển thông qua các chương trình Hướng đạo.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi văn phòng Hội đồng Middle Tennessee theo số 615-383-9724 hoặc email  dytheg@bsamail.org .

 

Hội đồng Tennessee Trung

3414 Hillsboro Pike

Nashville, TN 37215

P 615.383.9724

 

 

bottom of page