top of page
Leadership center.jpg

Aubrey B. Harwell, Trung tâm Lãnh đạo Jr.

 

Ưu tiên hàng đầu của Tòa nhà cho Thế kỷ Mới: Một Chiến dịch cho Đặt phòng Boxwell, là việc phá dỡ và xây dựng lại Nhà ăn Stahlman cũ để tạo ra một Trung tâm Lãnh đạo sẽ phản ánh sự xuất sắc được mong đợi trong tất cả các khía cạnh của Hội đồng Middle Tennessee. Cơ sở mới rộng 22.000 foot vuông sẽ bao gồm:

 

  • Mở rộng chỗ ngồi trong nhà ăn để tăng sức chứa trại;

  • Nhà bếp hiện đại lớn hơn để tăng tốc độ chuẩn bị thực phẩm và nâng cao chất lượng;

  • Phòng họp và sàn chương trình để cung cấp nhiều không gian họp cần thiết;

  • Sân và khu vực tập hợp hấp dẫn tại cột cờ dành cho các Hướng đạo sinh bắt đầu và kết thúc một ngày của họ.

Leadership center plan.png
bottom of page