top of page
20210611-_DSC0022.jpg

Thứ tự của mũi tên
Winter Camp 

Winter Camp -5.jpg
BS Winter Camp
20210620-DSC_0012.jpg

Camp Fee 

  • Phí giảm giá trước ngày 19 tháng 11 năm 2021:   $ 135

  • Phí thông thường sau ngày 19 tháng 11 năm 2021: $ 155

  • Miễn phí 2 Thủ lĩnh Người lớn cho mỗi đơn vị

  • Người lớn thêm: $ 55 / người 

bottom of page