top of page

Giúp tạo ra cuộc phiêu lưu của cuộc đời!

Hội Nam Hướng đạo Hoa Kỳ dựa vào các tình nguyện viên tận tụy để thúc đẩy sứ mệnh chuẩn bị cho những người trẻ tuổi đưa ra những lựa chọn về đạo đức và đạo đức trong suốt cuộc đời của họ. Ngày nay, gần 1,2 triệu người trưởng thành trên toàn quốc cung cấp khả năng lãnh đạo và cố vấn.

Với sự cống hiến của rất nhiều tình nguyện viên này, Nam Hướng đạo Hoa Kỳ vẫn là chương trình thanh niên hàng đầu về phát triển nhân cách và đào tạo lãnh đạo dựa trên giá trị ở Hoa Kỳ.

Đối với những tình nguyện viên này, chúng tôi muốn nói lời cảm ơn vì sự cống hiến của bạn cho Phong trào Hướng đạo. Và, với những người trưởng thành hiện không phải là tình nguyện viên Hướng đạo, chúng tôi mời bạn trở thành tình nguyện viên và chia sẻ những kinh nghiệm tích cực của các chương trình Hướng đạo.

Bạn có thể yêu cầu một ứng dụng giấy được gửi qua đường bưu điện bằng cách liên hệ với chúng tôi theo số 615-383-9724

bottom of page